Právní oznámení
Právní oznámení

Právní oznámení

1. Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví, které se vztahují na obsah a design webových stránek Hairdreams, jakož i předložených nebo zmíněných produktů, a zejména práva na ochranu autorských práv, obchodních značek, log a dalších ochranných známek, patentů, projektových a užitkových vzorů a podobne, jsou výhradním majetkem Hairdreams- pokud není výslovně uvedeno jinak. Hairdreams si výslovně vyhrazuje veškerá práva k textům, obrázkům, grafikám, zvukům, animacím, videím a jiným chráněným obsahům a jejich složení a uspořádání na webových stránkách, jakož i k výrobkům Hairdreams.

2. Webové stránky Hairdreams byly vytvořeny za účelem zveřejnit obecné informace o výrobcích a službách této společnosti. Hairdreams se bude nadále snažit prezentovat informace na svých webových stránkách a to správně, úplně, včas a v souladu se zákonem.  Přesto Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za nesprávnost, neaktuálnost, nezákonnost nebo za nepřetržitou dostupnost informací prezentovaných na těchto webových stránkách.  Všechna hodnocení a popisná prohlášení, předpovědi a hodnocení provedené Hairdreams nebo týkající se Hairdreams, nebo o záležitostech týkajících se trhu, obchodních informací nebo jiných obecných skutečností, jsou plně nebo v části založené na subjektivních názorech.  Navíc správnost, aktuálnost, zákonnost a úplnost, hodnocení a zejména prognózy mohou být ovlivněny faktory mimo sféry vlivu Hairdreams, jako např. změny všeobecných ekonomických a politických podmínek nebo přírodních jevů, do takové míry, že se mohou odchylovat od reality. 


Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za následky vyplývající ze subjektivity prohlášení nebo nedostatku správnosti, aktuálnosti, zákonnosti a úplnosti informací nebo jiného obsahu uvedeného na webových stránkách, způsobené vnějšími vlivy.

3. Odkazy na jiné stránky (hypertextové odkazy a podobně) jsou umístěny jen pro pohodlí uživatelů webu.  Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za existenci těchto webových stránek nebo za správnost, úplnost aktuálnost a zákonnost uvedených obsahů.

4. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně: shromážděné údaje budou použity pouze k zodpovězení otázek uživatelů, posílání e-mailů, informování koncových uživatelů o novém obsahu nebo službách na našich webových stránkách a o podobných službách pouze v případě, že si to uživatel webových stránek Hairdreams vysloveně přeje.  Pokud se rozhodnete dále nepřijímat naše dopisy a emaily, informujte nás prosím e-mailem nebo poštou. Prosím, zadejte své jméno, příjmení, poštovní adresu a / nebo e-mailovou adresu.  Zajistíme, že vaše jméno bude odstraněno z naší databáze.  Hairdreams používá Vaše osobní údaje výhradně pro účely uvedené uživatelem během poskytování údajů.  Hairdreams neposkytuje, neprodává ani nezveřejňuje tyto osobní údaje jiným podnikům nebo institucím, ani nepostoupí a nevymění data s jinou společností nebo institucí bez předchozího oznámení uživateli a získání jeho výslovného souhlasu.  Výš uvedené ustanovení neplatí pouze tehdy, když Hairdreams bude zákonně nebo na základě soudního rozhodnutí povinen zveřejnit nebo poskytnout údaje.

Close
Request password
What is the sum of 7 and 8?