Právní oznámení
Právní oznámení

Právní oznámení

1. Všechna práva na ochranu duševního vlastnictví, které se vztahují na obsah a design webových stránek Hairdreams, jakož i předložených nebo zmíněných produktů, a zejména práva na ochranu autorských práv, obchodních značek, log a dalších ochranných známek, patentů, projektových a užitkových vzorů a podobne, jsou výhradním majetkem Hairdreams- pokud není výslovně uvedeno jinak. Hairdreams si výslovně vyhrazuje veškerá práva k textům, obrázkům, grafikám, zvukům, animacím, videím a jiným chráněným obsahům a jejich složení a uspořádání na webových stránkách, jakož i k výrobkům Hairdreams.

2. Webové stránky Hairdreams byly vytvořeny za účelem zveřejnit obecné informace o výrobcích a službách této společnosti. Hairdreams se bude nadále snažit prezentovat informace na svých webových stránkách a to správně, úplně, včas a v souladu se zákonem.  Přesto Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za nesprávnost, neaktuálnost, nezákonnost nebo za nepřetržitou dostupnost informací prezentovaných na těchto webových stránkách.  Všechna hodnocení a popisná prohlášení, předpovědi a hodnocení provedené Hairdreams nebo týkající se Hairdreams, nebo o záležitostech týkajících se trhu, obchodních informací nebo jiných obecných skutečností, jsou plně nebo v části založené na subjektivních názorech.  Navíc správnost, aktuálnost, zákonnost a úplnost, hodnocení a zejména prognózy mohou být ovlivněny faktory mimo sféry vlivu Hairdreams, jako např. změny všeobecných ekonomických a politických podmínek nebo přírodních jevů, do takové míry, že se mohou odchylovat od reality. 


Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za následky vyplývající ze subjektivity prohlášení nebo nedostatku správnosti, aktuálnosti, zákonnosti a úplnosti informací nebo jiného obsahu uvedeného na webových stránkách, způsobené vnějšími vlivy.

3. Odkazy na jiné stránky (hypertextové odkazy a podobně) jsou umístěny jen pro pohodlí uživatelů webu.  Hairdreams nenese žádnou odpovědnost za existenci těchto webových stránek nebo za správnost, úplnost aktuálnost a zákonnost uvedených obsahů.

4. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně: shromážděné údaje budou použity pouze k zodpovězení otázek uživatelů, posílání e-mailů, informování koncových uživatelů o novém obsahu nebo službách na našich webových stránkách a o podobných službách pouze v případě, že si to uživatel webových stránek Hairdreams vysloveně přeje.  Pokud se rozhodnete dále nepřijímat naše dopisy a emaily, informujte nás prosím e-mailem nebo poštou. Prosím, zadejte své jméno, příjmení, poštovní adresu a / nebo e-mailovou adresu.  Zajistíme, že vaše jméno bude odstraněno z naší databáze.  Hairdreams používá Vaše osobní údaje výhradně pro účely uvedené uživatelem během poskytování údajů.  Hairdreams neposkytuje, neprodává ani nezveřejňuje tyto osobní údaje jiným podnikům nebo institucím, ani nepostoupí a nevymění data s jinou společností nebo institucí bez předchozího oznámení uživateli a získání jeho výslovného souhlasu.  Výš uvedené ustanovení neplatí pouze tehdy, když Hairdreams bude zákonně nebo na základě soudního rozhodnutí povinen zveřejnit nebo poskytnout údaje.

Close
Request password
Please calculate 5 plus 3.

Používáním této stránky souhlasíte s použitím cookies. Read more …