Vydavatelství
Vydavatelství

Vydavatelství

Hairdreams Haarhandels GmbH

Floraquellweg 9, 8051 Graz, Rakúsko
Tel: +43/316/ 60 57 3900
Fax: +43/316/ 6057 555
E-Mail: crm@hairdreams.com

Účel podnikání: velkoobchod v oblasti vlasové kosmetiky
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 109447b
Zemský civilní soud Štýrský Hradec
Hospodářská komora Štýrsko, Rakousko
DIČ: ATU 37443101

 

KONCEPCE, DESIGN & REALIZACE

Rittler & Co GmbH
Reklamní agentura Graz
Reininghausstraße 72
A - 8020 Graz

Tel.: 0316 570 117
Fax: 0316 231 10 00 92
E-mail:
 office@rittler.co

Daňové identifikační číslo: ATU61508069
Číslo obchodního rejstříku: FN 259589z

 

ODPOVĚDNOST

Autor těchto webových stránek se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí snaží, aby byly zde prezentované informace správné a aktuální. Přesto nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vyplynout z použití nabízených informací – i když jsou způsobeny použitím neúplných nebo nesprávných informací. Odkazy na externí webové stránky jsou mimo odpovědnost autora. Odpovědnost za obsahy odkazovaných stránek je vyloučena, neboť autor nemá žádný vliv na obsah, ani na úpravu odkazovaných stránek. Za obsahy stránek, na které je odkazováno ze stránek tohoto webu, odpovídá výhradně provozovatel těchto externích webových stránek – nikdy však ten, kdo odkazuje na externí publikace a obsahy. Pokud odkazované stránky (zejména v důsledku změny obsahu po nastavení odkazu) obsahují nezákonné, chybné, neúplné, urážlivé nebo nemorální informace a autor těchto stránek je na takové obsahy odkazovaných stránek upozorněn, pak odkaz na takové stránky okamžitě odstraní.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah vytvořený autorem těchto stránek je chráněn autorskými právy. Jakékoli využití obsahů těchto webových stránek, které je v rozporu s ustanoveními zákona o autorských právech – zejména jejich další využití, například publikace, rozmnožování a jakákoli forma komerčního využití a zpřístupnění třetím stranám – i po částech nebo v přepracované podobě – je bez výslovného souhlasu autora zakázáno. Výše uvedené se nevztahuje na soubory, které jsou výslovně označeny ke stažení.

INFORMAČNÍ OBSAH

Informace na těchto webových stránkách mohou být změněny, odstraněny nebo doplněny bez předchozího upozornění. Autor tedy nemůže zaručit správnost, úplnost nebo kvalitu a aktuálnost poskytovaných informací.

PRÁVNÍ ÚČINNOST

Používáním těchto webových stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami použití. Ty jsou součástí nabídky WWW. Pokud by byly části nebo jednotlivé formulace Podmínek použití již nebo zcela nezákonné, zbývající části Podmínek použití zůstávají ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

UPOZORNĚNÍ - GOOGLE ANALYTICS

„Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webů společnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu užívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude využívat tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránek a k vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách určených provozovateli internetových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využitím webových stránek a internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Používání souborů cookies můžete zakázat volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči; upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí této webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.“ [...]

 

 

Close
Request password
Please calculate 2 plus 6.