Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

1. Alle rechten die beschermen intellectuele eigendom van de inhoud en het ontwerp van Hairdreams website, alsmede getoonde en genoemde producten, in het bijzonder het auteursrecht voor bescherming van merken, logo en andere handelsmerken, octrooien, allerei ontwerpen en dergelijke, behoren uitsluitend voor HAIRDREAMS of andere eigenaren, of gemachtigde personen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Hairdreams behoudt zich uitdrukkelijk in deze context alle rechten op de teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, animatie, video en op andere beschermde inhoud, en tot het samenstellen en plaatsen op de website, alsmede de producten van Hairdreams.

2. 

Hairdreams website is gemaakt om algemene informatie aan het publiek over producten en diensten van het bedrijf te verspreiden. Hairdreams streeft er naar om informatie op haar website te bieden op een correcte manier,volledig, actueel en in overeenstemming met de wet. Echter, Hairdreams is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan juistheid, volledigheid, tijdigheid of naleving van de wet en de voortdurende beschikbaarheid van de op de website gepresenteerde informatie. Alle informatie opmerkingen, prognoses en evaluaties van Hairdreams of over Hairdreams, alsmede m.b.t. economische of algemene feiten zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op een subjectieve beoordeling. Bovendien, de nauwkeurigheid, tijdigheid, rechtmatigheid, evaluatie en in het bijzonder prognoses kunnen worden beïnvloed door factoren die buiten de controle van Hairdreams zijn, zoals veranderingen in de algemene economische en politieke situatie of natuurverschijnselen, wat tot afwijken van de werkelijkheid kan leiden. Hairdreams is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de subjectiviteit van meningsuiting of het ontbreken van de juistheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid van de informatie of andere inhoud geplaatst op de website als gevolg van externe invloeden.

3. De verwijzingen naar andere websites (hyperlinks, enz.) zijn slechts voor het gemak van de gebruiker van deze pagina opgenomen. Hairdreams neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het bestaan van deze websites of voor de juistheid, volledigheid, geldigheid en wettigheid van daar geplaatste inhoud.nbsp]

4. Vrijwillig aan ons doorgegeven persoonsgegevens: de verzamelde door ons gegevens zullen worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden, e-mails te verzenden en het informeren van de eindgebruikers over nieuwe inhoud en diensten op onze website, en over soortgelijke diensten, en slechts op duidelijk verzoek van de gebruikers van de website van Hairdreams. Als u niet meer wilt om brieven en e-mail’s te ontvangen, laat het ons via de post of e-mail weten. Vermeld a.u.b. uw volledige naam, postadres en/of                        e-mailadres. Wij zullen ervoor zorgen dat uw naam uit onze mailinglist wordt verwijderd. Hairdreams gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel doorgegeven aan ons door de gebruiker. Hairdreams deelt niet, verkoopt niet en draagt de persoonsgegevens niet over aan andere bedrijven of entiteiten, noch wisselt deze informatie met andere bedrijven of instellingen zonder medeweten van de gebruiker en zijn uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt niet indien de Hairdreams is door de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht deze gegevens te verstrekken of over te dragen.

Close
Wachtwoord invoeren
What is the sum of 8 and 1?