Metriek
Metriek

Metriek

Hairdreams Haarhandels GmbH

Hairdreams Haarhandels GmbH
Floraquellweg 9, 8051 Graz, Oostenrijk
Tel: +43/316/ 6057 631
Fax: +43/316/6057 555
E-Mail: crm@hairdreams.com

Handelsactiviteit: groothandel in de haarcosmetica
Registernummer: FN 109447b
Arrondissement Rechtbank Graz
Kamer van Koophandel in Stiermarken, Oostenrijk
BTW registratienummer: ATU 37443101

 

CONCEPT, DESIGN & REALISATIE

Rittler & Co GmbH
Reclamebureau in Graz
Reininghausstraße 72
8020 Graz
OOSTENRIJK

Tel.: +43 (0) 316 570 117
Fax: +43 (0) 316 231 10 00 92
E-mail:
 office@rittler.co

BTW-nr: ATU61508069
KvK-nr: FN 259589z

 

AANSPRAKELIJKHEID

De auteur van deze internetpagina's streeft ernaar de hier aangeboden informatie zo goed mogelijk, compleet en correct weer te geven en actueel te houden. Toch kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie – ook niet als dit te herleiden is tot het gebruik van eventueel onvolledige of foutieve informatie. Verwijzingen naar andere websites vallen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur. Enige vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van pagina's waarnaar gelinkt wordt, is uitgesloten, óók doordat de auteur geen invloed kan uitoefenen op de inhoud en vormgeving van dergelijke pagina's. Voor de inhoud van pagina's waarnaar vanaf deze homepage wordt verwezen, is derhalve enkel de aanbieder van deze externe website aansprakelijk – in geen geval degene die met behulp van een link verwijst naar een publicatie en inhoud van derden. Mochten pagina's waarnaar gelinkt wordt (in het bijzonder door wijziging van de inhoud na het plaatsen van de betreffende link) illegale, foutieve, onvolledige, beledigende of aanstootgevende informatie bevatten, en vervolgens de auteur van deze website attent wordt (gemaakt) op de daadwerkelijke inhoud van de gelinkte pagina, dan zal de link naar de betreffende pagina onmiddellijk worden verwijderd.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze pagina's die de auteur zelf heeft vervaardigd, is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van de betreffende inhoud die indruist tegen de wettelijke bepalingen van het auteursrecht – in het bijzonder het verdergaand gebruik als bijvoorbeeld de publicatie, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik, alsook de doorgave aan derden – is, ook gedeeltelijk of in bewerkte vorm, zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur verboden. Hiervan uitgezonderd zijn nadrukkelijk voor download aangeboden bestanden.

INFORMATIEVE INHOUD

De informatie op deze internetpagina's kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld. De auteur kan derhalve geen garantie verstrekken ten aanzien van de juistheid, volledigheid of kwaliteit en actualiteit van de verstrekte informatie.

RECHTSGELDIGHEID

Door het gebruik van deze internetpagina's aanvaardt de gebruiker de betreffende gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bestanddeel van het aanbod op internet. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van de gebruiksvoorwaarden niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke bepalingen, dan blijven de overige delen van de gebruiksvoorwaarden van kracht en wordt hun inhoud en geldigheid hierdoor niet aangetast.

KENNISGEVING – GOOGLE ANALYTICS

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics benut zogenaamde 'cookies' – tekstbestanden die worden bewaard op uw pc en die het analyseren van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door de cookie aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en aldaar bewaard. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten op te stellen over de activiteiten op de website ten behoeve van de exploitant van deze website en om andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, indien dit wettelijk is voorgeschreven, of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt het installeren van cookies verhinderen door een specifieke instelling van uw browsersoftware. Wij maken u er echter op attent dat in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website in hun volle omvang bruikbaar zijn. Door het gebruik van deze website verklaart u de bewerking van uw geregistreerde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het genoemde doeleinde te aanvaarden." [...]

 

 

Close
Wachtwoord invoeren
Please add 8 and 6.