Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa
Beauty
Club
TWOJE SZANSE WYGRANEJ
Z HAIRDREAMS!
And the winner is… miesiąc po miesiącu zdobywaj w Hairdreams wspaniałe nagrody
Anmeldung zum kostenlosen Hairdreams BeautyClub

Warunki uczestnictwa  

Konkurs, w którym wygraną jest weekend Hairdreams Wellness

Bon obejmuje 2 noclegi ze śniadaniem dla 2 osób. Dodatkowe koszty powstałe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy (np. zmiana terminu podróży po uzgodnieniu z organizatorem) ponosi zwycięzca konkursu. Wygrana nie obejmuje kosztów przyjazdu i powrotu. Poza tym zwycięzca ponosi wszystkie koszty związane z wydatkami prywatnymi, jak opłaty telefoniczne, korzystanie z mini-baru itd., powstałe podczas weekendu Wellness.
Realizacja wygranej gwarantowana tylko zgodnie z dostępnością. Droga sądowa jest wykluczona. Nie jest możliwa wypłata gotówki, zmiana lub zamiana wygranej.

W konkursie mogą brać udział tylko osoby powyżej 18 roku życia, za wyjątkiem pracowników firm organizujących konkurs i ich krewnych, które w terminie od 01.02.2015 do 31.10.2015 skorzystały z przedłużeń lub zagęszczenia włosów Hairdreams w certyfikowanym salonie partnerskim Hairdreams. Hairdreams zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym fakcie. W takim przypadku nie istnieją żadne roszczenia uczestników konkursu wobec firmy Hairdreams.
Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. Zwycięzcy będą losowani i pisemnie informowani o wygranej. Droga sądowa i wypłata gotówki są wykluczone. Udział w konkursie jest możliwy tylko w przypadku poprawnego i kompletnego udzielenia informacji w trakcie rejestracji do Beauty Klub. Udział w konkursie Beauty Klub firmy Hairdreams (= opublikowanie swojej fryzury Hairdreams Hair Creation z tagiem poprzedzonym symbolem #MyHairdreams) jest możliwy do 31.10.2015.

Zdjęcia fryzury Hairdreams Hair Creation nie może być opublikowane przez nieprawdziwy profil (Fake Profile). Zgłoszenie musi być publiczne. Musi istnieć możliwość przyporządkowania profilu (nazwiska) do BeautyClub, albo też zgłoszenie musi zawierać kompletne nazwisko uczestnika konkursu. Dodatkowo sprawdzamy, czy przedłużenie lub zagęszczenie włosów Hairdreams zostało nabyte w certyfikowanym salonie partnerskim Hairdreams.
Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest zarejestrowanie się. Nie ma obowiązku zarejestrowania się. Poprzez rejestrację uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie przez Hairdreams danych na czas trwania konkursu i przekazywanie ich w celu zrealizowania wygranej do właściwego współpracującego partnera, który również może przechowywać dane osobowe na czas trwania konkursu. Uczestnik konkursu ma w każdej chwili prawo do odwołania swojej zgody na przechowywanie jego danych osobowych, przesyłając w tym celu maila na adres CRM@hairdreams.com i w ten sposób odstąpić od uczestnictwa w konkursie. Hairdreams zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
Jeżeli zwycięzca konkursu nie odpowie w terminie 21 dni na informację o wygranej, wygrana traci ważność i zostaje wylosowany następny zwycięzca.

Obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Hairdreams Haarhandels GmbH i Connex Marketing GmbH
Zdjęcia zwycięzców mogą być publikowane w systemie on- oraz offline. Zwycięzca wyraża zgodę na taką formę publikacji.

Close
wygeneruj hasło
Dodaj 7 i 1.